Ελαστικός νάρθηκας σκύλου - Ταρσός με παπούτσι(paw knuckling)