Ανατομικά μοντέλα 3D

Γενικές πληροφορίες

Η χρήση της τεχνολογίας 3D printing μας δίνει την δυνατότητα να αναπαραστήσουμε σε φυσική μορφή όλες τις ανατομικές περιοχές. Οστά, νεύρα και μυϊκές ομάδες μπορούν να αποδοθούν σε φυσικό αντικείμενο για να χρησιμοποιηθούν ως αντικείμενο μελέτης και εκπαίδευσης.

Η φυσική αναπαράσταση σε πραγματικό μέγεθος δίνει την δυνατότητα στους κτηνιάτρους να εξετάσουν την μορφολογία της περιοχής που πρέπει να επέμβουν γνωρίζοντας από πριν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με το προ-εγχειρητικό πλάνο.

Η bio3Dvet κατασκευάζει φυσικές ανατομίες φυσιολογικές είτε τραυματικές με χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης 3D printing.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης φυσικών ανατομικών μοντέλων

  • Προ-εγχειρητικός σχεδιασμός: Η κτηνιατρική ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φυσικά μοντέλα για να προετοιμάσει και να σχεδιάσει όλα τα στάδια μιας επέμβασης έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Επικοινωνία κτηνιάτρου με τον ιδιοκτήτη του ζώου: Η σωστή πληροφόρηση και η εξάλειψη προ-εγχειρητικού άγχους από την πλευρά του ιδιοκτήτη είναι πολύ σημαντική για την ολοκληρωμένη κατανόηση του προβλήματος και την εμπιστοσύνη προς τον κτηνίατρο του.
  • Πανεπιστημιακά ιδρύματα: Τα φυσικά ανατομικά μοντέλα αποτελούν το καλύτερο πεδίο εκπαίδευσης για όλους του μελλοντικούς κτηνίατρους και καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επικοινωνήστε με την bio3Dvet σχετικά με πληροφορίες για τα 3D εκτυπωμένα ανατομικά μοντέλα μας.