Case study - 3D printed skull implant

  • Custom made
  • Biocompatible
  • Fast Delivery
  • Veterinary state of the art
  • Radiolucent
  • Steam autoclavable

Γενικές πληροφορίες

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και της επιστήμης υλικών προφέρουν συνεχώς την επιλογή χρήσης ολοένα και πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών υλικών (PEEK 3D) σε σχέση με τα παραδοσιακά υλικά (τιτάνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό, κ.α). Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι το μέλλον σήμερα και σε συνδυασμό με την τα νέα υλικά που είναι σε θέση να διαχειριστεί, διευρύνουν τα όρια της κτηνιατρικής επιστήμης.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της τεχνολογίας 3D printing, ειδικά στην ιατρική – κτηνιατρική, είναι ότι η υψηλή ακρίβεια που προσφέρεται από την 3D εκτύπωση μπορεί να δημιουργήσει λεπτομέρειες στην επιφάνεια του εμφυτεύματος, που να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη κυττάρων και να επιτρέπει στα οστά να επανασυνδεθούν πολύ ευκολότερα. Έτσι, η

τεχνολογία 3D printing μπορεί πλέον να βοηθήσει στην αντικατάσταση των οστών σε δύσκολες ανατομικές περιοχές όπως αυτή του κρανίου, τα οποία έχουν καταστραφεί από κάποια ασθένεια ή από κάποιο τραυματισμό – πολύ καλύτερα και αποδοτικότερα απ’ ότι οι ήδη υπάρχοντες παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισης.

Στη σύγχρονη ιατρική – κτηνιατρική χειρουργική έχει αποδειχθεί ότι η χρήση εμφυτευμάτων PEEK μπορεί να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις όπως κατασκευή απλών και περίπλοκων ορθωτικών πλακών για αντιμετώπιση καταγμάτων, κρανιοπλαστικές επεμβάσεις, και επεμβάσεις γνάθων για την γέμιση <<κενών>> και την επαναφορά των ανατομικών γεωμετριών στην φυσιολογική τους μορφή, οδοντικών εμφυτευμάτων, καρδιακές βαλβίδες καθώς και εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης.

Η bio3Dvet σχεδιάζει και κατασκευάζει και εξατομικευμένα κτηνιατρικά εμφυτεύματα ανάλογα με την ανάγκη του κάθε περιστατικού.

Διαδικασία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου εμφυτεύματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Το πρώτο είναι η αξονική τομογραφία. Το εμφύτευμα δημιουργείται βάσει των δεδομένων που μας προσφέρει η αξονική τομογραφία η οποία πραγματοποιείται σε αξονικό τομογράφο της bio3Dvet ή σε οποιοδήποτε αξονικό κέντρο το οποίο συνεργάζεται με τον κτηνίατρο σας. Κατά την αξονική τομογραφία συλλέγονται τα ιατρικά δεδομένα CT-DICOM και ακολουθεί η εισαγωγή τους σε εξειδικευμένο λογισμικό (Osirix) κατάλληλο για ιατρικές εφαρμογές με πιστοποιήσεις FDA και CE, ώστε να γίνει αξιολόγηση του περιστατικού.

Το δεύτερο στάδιο είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναδόμηση της ανατομικής περιοχής για να αξιολογηθούν τα δεδομένα από το τεχνικό και το ιατρικό team. Η τρισδιάστατη ψηφιακή αναδόμηση (3D bone reconstruction) αποτυπώνει με υψηλή ακρίβεια την ανατομική περιοχή βοηθώντας την χειρουργική ομάδα να αξιολογήσει το περιστατικό και να προχωρήσει στην λήψη των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του.

Στο τρίτο στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός σε τρισδιάστατο λογισμικό ψηφιακής μηχανικής CAD:

Το τέταρτο στάδιο είναι η ψηφιακή προσομοίωση όλης της εγχείρησης (virtual surgery).

  • Τεχνικό και ιατρικό team κάθονται από κοινού μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και διερευνούν όλα τα βήματα της εγχείρησης.

Στο πέμπτο στάδιο γίνεται η κατασκευή του εξατομικευμένου εμφυτεύματος με χρήση της μεθόδου της  ταχείας προτυποποίησης -3D printing. Αναλυτικά κατασκευάζονται:

  • το εξατομικευμένο εμφύτευμα από PEEK 3D σε εξειδικευμένο μηχάνημα 3D printer (industrial level).
  • οι χειρουργικοί οδηγοί που θα κατευθύνουν τα χειρουργικά εργαλεία.
  • η ανατομική περιοχή όπου θα εφαρμοστεί το εμφύτευμα (πρόπλασμα οστών).

Το PEEK 3D είναι το πλέον κατάλληλο υλικό που βοηθά την καινοτομία παρέχοντας ποικίλες λύσεις στην αντιμετώπιση χειρουργικών ιατρικών προβλημάτων. Η bio3Dvet στελεχώνεται από κτηνίατρους και μηχανικούς που με την εμπειρία και τεχνογνωσία τους είναι έτοιμοι να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους!

Τελικό στάδιο είναι ο χειρουργικός τομέας όπου η χειρουργική σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα της bio3Dvet υλοποιεί την επέμβαση και την εφαρμογή του εμφυτεύματος ακολουθώντας τα βήματα που ορίστηκαν στην προ-εγχειρητική μελέτη.

Τα ακριβή ανατομικά πρωτότυπα μοντέλα βοηθάνε ώστε να γίνει μία πιλοτική προ-χειρουργική προσομοίωση της εγχείρηση, εξερευνώντας τα διαφορετικά στάδια υλοποίησης της και μελετώντας όλα τα πιθανά σενάρια. Τα χειρουργικά εργαλεία/οδηγοί δημιουργήθηκαν για να καθοδηγήσουν με ακρίβεια τους κτηνιάτρους και να απλουστεύσουν τις διαδικασίες την κρίσιμη ώρα του χειρουργείου.

Οι σύγχρονες κτηνιατρικές εφαρμογές

Η ευκολία και η ταχύτητα στην δημιουργία εμφυτεύματος περίπλοκων σχεδιασμών, σε συνδυασμό με την χρήση της ταχείας προτυποποίησης 3D printing για την δημιουργία εκτυπωμένων εξατομικευμένων εμφυτευμάτων, έχει πλέον εφαρμογή και στην κτηνιατρική. Οι σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές, όπως αυτές αναφέρονται στον όρο Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση-INDUSTRY 4.0 διευρύνουν τις δυνατότητες των κτηνιάτρων προσφέροντας νέα εργαλεία και λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολα να αντιμετωπιστούν.
Η bio3Dvet είναι η μοναδική κτηνιατρική εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό να σχεδιάσει και να παράγει εξατομικευμένα εμφυτεύματα από PEEK 3D. Με αυτή την πρωτοποριακή λύση προσφέρει άμεσα υψηλού επιπέδου κτηνιατρική αντιμετώπιση σε περίπλοκα περιστατικά όπου η ταχύτητα αντίδρασης και επέμβασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την θετική έκβαση.

Veterinary forward thinking