Δυσπλασίες

Σχετικά με τις δυσπλασίες

Δυσπλασία ισχίου στο σκύλου, ονομάζουμε τη μη φυσιολογική ανάπτυξη της άρθρωσης του ισχίου, που χαρακτηρίζεται από υπεξάρθρημα ή πλήρες εξάρθρημα της κεφαλής του μηριαίου οστού στα νεαρότερα ζώα και διάφορου βαθμού οστεοαρθρίτιδα στα μεγαλύτερα ζώα.  Είναι μία παθολογική κατάσταση που αναφέρεται και στις δύο αρθρώσεις του ισχίου, όσον αφορά την στήριξη αλλά και την κινητική της ικανότητα. Η άρθρωση αυτή συνδέει το οπίσθιο άκρο με τον κορμό του ζώου.
Η άρθρωση αυτή προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργική χρειάζεται να είναι σωστά ανεπτυγμένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως αυτό δεν συμβαίνει. Η άρθρωση τότε έχει μη κανονικό σχήμα κάτι που οδηγεί στην εκφύλισή της. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται δυσπλασία του ισχίου. Προκαλείται από μια χαλαρότητα των μυών, του συνδετικού ιστού αλλά και των συνδέσμων που στηρίζουν την άρθρωση. Η χαλαρότητα επιτρέπει την μη στενή επαφή των οστών, με αποτέλεσμα την αλλαγή του μεγέθους και του σχήματος των αρθρικών επιφανειών.

Ακτινολογικά η δυσπλασία επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων, το υπεξαρθρωμένο ισχίο και την ασυνέχεια των αρθρικών επιφανειών, στην περίπτωση αυτή η εγχειρητική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη. Οι συνήθεις τεχνικές εγχειρητικής αντιμετώπισης είναι με την μέθοδο DPO (διπλή οστεοτομία πυέλου), την μέθοδο TPO (τριπλή οστεοτομία πυέλου), την μέθοδο THR (ολική αρθροπλαστική) με εκτομή της κεφαλής και του αυχένα του μηριαίου.

Η Δυσπλασία αγκώνα αποτελεί συχνό εύρημα στην σύγχρονη κτηνιατρική ορθοπεδική κλινική και οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, οι οποίοι σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες, διαταράσσουν την ανάπτυξη της άρθρωσης του αγκώνα. Οι  παθήσεις που εμφανίζονται στον περιοχή του αγκώνα είναι:

  • H Osteochondritis Dissecand (OCD) η αποσπαστική οστεοχόνδρωση του έσω κονδύλου του βραχιονίου.
  • ΗUnunited Anconeal Process(UAP) η μη σύγκλιση του ράμφους του ωλεκράνου.
  • Η Severe Incongruity of the Elbow Joint η σοβαρή κακή συνοχή της άρθρωσης του αγκώνα.
  • ΗFragmented Medial Coronoid Process(FCP), Το κάταγμα της έσω κορωνοειδούς απόφυσης της ωλένης.

Οι χειρουργικές μέθοδοι που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εστιακές τεχνικές, στις οποίες η προσπέλαση μπορεί να γίνει με αρθροτομή ή με αρθροσκόπιο.
Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσεται η οστεκτομή της ωλένης, που μπορεί να γίνει παράλληλα με τις εστιακές τεχνικές.
H bio3Dvet εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών συμβάλλοντας στην προστιθέμενη αξία της παρεχόμενης κτηνιατρικής υπηρεσίας.
Από τις εστιακές τεχνικές, έχουν μελετηθεί περισσότερο η απομάκρυνση του αποσπασμένου ή των αποσπασμένων τμημάτων της έσω κορωνοειδούς απόφυσης της ωλένης, καθώς και η μερική οστεκτομή της έσω κορωνοειδούς απόφυσης της ωλένης.

Είναι σημαντικό βέβαια να γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη ΟΑ στην περιοχή είναι αναπόφευκτη είτε επέμβουμε είτε όχι και αυτό οφείλουμε να το αναφέρουμε στους ιδιοκτήτες. Άλλες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν είναι η PAUL (proximal abducting ulnar osteotomy), η BURP (biceps ulnar release procedure), η SCO (subtotal coronoid osteotomy) και η SHO (sliding humeral osteotomy).

Η συνεισφορά της bio3Dvet στον τομέα των δυσπλασιών είναι αναμφίβολα σημαντική. Η ακριβής μοντελοποίηση των οστών παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους κτηνιάτρους βοηθώντας τους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να προβούν στον κατάλληλο προ-εγχειρητικό σχεδιασμό.

Ο εντοπισμός των ελαττωματικών περιοχών γίνεται με ευκολία ενώ απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων τεχνικών, εργαλείων και εμφυτευμάτων που πρέπει να επιλέξουν με βάση το εκάστοτε περιστατικό. Τα οφέλη είναι μεγάλα αφού ο κτηνίατρος, έχει σαφή εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του χειρουργείου γνωρίζοντας εξαρχής τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αποφεύγοντας τυχόν αστοχίες.