Αγλαΐα Τριανταφυλλάκη
aglaia.triantafyllaki@bio3dvet.gr

Η Τριανταφυλλάκη Π. Αγλαΐα είναι κτηνίατρος απόφοιτος της κτηνιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας (virtual reality /3D printing /prototyping) στην κτηνιατρική πράξη για την αντιμετώπιση ορθοπαιδικών και ογκολογικών περιστατικών.

Είναι μέλος της ομάδας μελέτης Ορθοπαιδικής και νευροχειρουργικής (Ο.Μ.Ο.Ν) της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.

Advanced Veterinary Orthopedics