Ελαστικός Νάρθηκας σκύλου - Καρπός

Ελαστικός νάρθηκας - Ταρσός

Ελαστικός Νάρθηκας σκύλου - Καρπός (με λάμες)

Ο ελαστικός και μαλακός Νάρθηκας Καρπού για σκύλο προσφέρει ακινητοποίηση σε διάφορους βαθμούς, καθώς στο εσωτερικό του περιλαμβάνει δύο προσθαφαιρούμενες λάμες υποστήριξης.
Εικόνα3

Ανταλλακτικό - Λάμες υποστήριξης

Ανταλλακτικές λάμες υποστήριξης για τον Ελαστικό Νάρθηκα Καρπού με Λάμες.
Είναι προσθαφαιρούμενες και χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν ακινητοποίηση του καρπού σε διάφορους βαθμούς.

best care for your best friend!