Ελαστικός Νάρθηκας σκύλου - Paw Knuckling

Ελαστικός Νάρθηκας – Ταρσού με υποβοήθηση ανάρτησης Δακτύλων (paw knuckling)

Ο ελαστικός νάρθηκας Ταρσού σκύλου με υποβοήθηση ανάρτησης δακτύλων της bio3Dvet είναι μια βοηθητική συσκευή που έχει αναπτυχθεί για να βοηθά τα κατοικίδια που έχουν νευρολογικό πρόβλημα στα άκρα τους, με αποτέλεσμα να τα σέρνουν, τραυματίζοντας το ραχιαίο μέρος της πατούσας τους (paw knuckling).

Ελαστικός νάρθηκας Ταρσού με Παπούτσι για υποβοήθηση ανάρτησης δακτύλων (Paw Knuckling)

Ο ελαστικός νάρθηκας σκύλου Ταρσού με Παπούτσι για υποβοήθηση ανάρτησης δακτύλων της bio3Dvet είναι μια βοηθητική συσκευή που έχει αναπτυχθεί για να βοηθά τα κατοικίδια που έχουν νευρολογικό πρόβλημα στα άκρα τους, με αποτέλεσμα να τα σέρνουν, τραυματίζοντας το ραχιαίο μέρος της πατούσας τους (paw knuckling).

Παπούτσι Ανάρτησης Δακτύλων (paw knuckling)

Το Παπούτσι Ανάρτησης Δακτύλων σκύλου – paw knuckling συνδυάζεται με τον Ελαστικό Νάρθηκα Ταρσού για να αυξήσετε την διάρκεια χρήσης του και ως ανταλλακτικό στον Ελαστικό Νάρθηκα ταρσού με Παπούτσι.

Η συσκευή προσφέρει την πλήρη προστασία του άκρου για κατοικίδια που έχουν νευρολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να σέρνουν τα άκρα τους, τραυματίζοντας το ραχιαίο μέρος της πατούσας τους (paw knuckling).

bio3dvet_dog splint_νάρθηκας σκύλου

best care for your best friend!