Γόνατο

Σχετικά με το γόνατο

Τα γόνατα είναι μία περιοχή όπου εμφανίζονται διάφορες παθήσεις ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος, την ράτσα αλλά και την ποιότητα ζωής ενός ζώου.
1.Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελεί μια από τις πιο συχνές ορθοπεδικές παθήσεις ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου μπορεί να προκληθεί ακόμη και από τραυματισμό, όπως συμβαίνει και σε ανθρώπους κυρίως με έντονη σωματική και αθλητική δραστηριότητα. Η πάθηση προσβάλλει συνήθως, σκύλους μέσης ηλικίας μεγαλόσωμων φυλών. Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρατηρείται στις φυλές Newfoundland, Rottweiler, Labrador Retriever, American Staffordshire Terrier, Mastiff και Saint Bernard.. Παρατηρείται ότι το 50%  των σκύλων που υφίστανται ρήξη προσθίου χιαστού (ΠΧΣ) στο ένα γόνατο, θα εμφανίσουν το ίδιο πρόβλημα κάποια στιγμή στο μέλλον και στο άλλο γόνατο.
Για την θεραπεία της ρήξης του πρόσθιου χιαστού απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Η ΤΤΑ (tibial tuberosity advancement) επιτυγχάνει δυναμική σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς να απαιτείται η μεταβολή της γωνίας κλίσης του πλατό της κνήμης. Κατά την τεχνική ΤΤΑ μεταβάλλεται η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του επιγονατιδικού τένοντα και της κορυφής της κνήμης (πλατό) στις 90 μοίρες, με οστεοτομία, έτσι ώστε όταν το ζώο στηρίζει το άκρο, αυξάνεται η δυναμική σταθεροποίησης της άρθρωσης.
Πριν από την εκτέλεση της χειρουργικής τεχνικής είναι απαραίτητος ο προ-εγχειριτικός σχεδιασμός για τον ακριβή υπολογισμό της απόστασης προώθησης του κνημιαίου κυρτώματος και για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους της προσθετικής μεταλλικής πλάκας.
2.Το εξάρθρημα επιγονατίδας προς τα έσω είναι συχνό ορθοπαιδικό νόσημα ιδιαίτερα σε μικρόσωμες φυλές και οφείλεται στην λανθασμένη γωνία της κεφαλής του μηριαίου οστού σε σχέση με την κοτύλη (coxa vara) και έχει κατά συνέπεια την μετατόπιση του μηχανισμού του τετρακέφαλου προς τα έσω. Παράλληλα με τους γενετικούς παράγοντες το εξάρθημα στο ζώο μπορεί να οφείλεται και σε τραυματισμό και ρήξη ενός από τους πλαγίους συνδέσμους. Έτσι ανάλογα με την κλινική εικόνα του ζώου το εξάρθρημα ταξινομείται σε 4 βαθμίδες.

Πρώτου βαθμού: Η επιγονατίδα εξαρθρώνεται μόνο μετά από πίεση κατά την κλινική εξέταση ενώ επανέρχεται στη θέση της μόλις αφεθεί ελεύθερη. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν οστικές παραμορφώσεις του μηριαίου και της κνήμης.

Δευτέρου βαθμού: Η επιγονατίδα εξαρθρώνεται και ανατάσσεται μόνη της (χωρίς καμία εξωτερική πίεση) κατά τη διάρκεια της κίνησης του σκύλου ή της κλινικής εξέτασης. Συνοδεύεται από οστικές παραμορφώσεις του μηριαίου οστού και της κνήμης μετρίου βαθμού.

Τρίτου βαθμού: Η επιγονατίδα είναι μονίμως εξαρθρωμένη αλλά μπορεί να επανέλθει στη θέση της μόνο μετά από άσκηση πιέσεως με το χέρι μας. Εξαρθρώνεται αμέσως μόλις την αφήσουμε ελεύθερη. Οι οστικές παραμορφώσεις του μηριαίου και της κνήμης σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικές

Τετάρτου βαθμού: Η επιγονατίδα είναι μονίμως εξαρθρωμένη και δεν μπορεί να αναταχθεί κατά την κλινική εξέταση με κανέναν τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίζονται σοβαρές οστικές παραμορφώσεις του μηριαίου οστού και της κνήμης.

Η bio3Dvet ως πάροχος υπηρεσιών στον τομέα της ιατρικής χρησιμοποιώντας state of the art διαδικασίες και τεχνικές είναι σε θέση να προσφέρει σημαντική υποστήριξη στον κτηνίατρο.

Το εξάρθρημα επιγονατίδας αποτελεί ορθοπεδικό νόσημα όπου ο προ-εγχειριτικός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Η επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης έγκειται στον ακριβή εντοπισμό του ανατομικού αιτίου που προκαλεί το εξάρθρημα για να επιτευχθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση του. Ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού η αποκατάσταση γίνεται είτε με ραφές των μαλακών μορίων γύρω από την άρθρωση, είτε με τροχιλιοπλαστική μετατόπιση κνημιαίου κυρτώματος, είτε με διορθωτικές ιστοτομίες, είτε με τεχνητό επιγονατιδομηριαίο σύνδεσμο και τέλος με αρθροπλαστική τιτανίου.
Ο προ-εγχειριτικός έλεγχος προσφέρει πλήρη κλινική εικόνα για τον βαθμό του εξαρθρήματος αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την σωστή αντιμετώπιση του. Ψηφιοποιώντας κατάλληλα την γεωμετρία της περιοχής, μοντελοποιούμε με ακρίβεια τα οστά και τους μαλακούς ιστούς προσφέροντας σαφή και λεπτομερή εικόνα στον κτηνίατρο πριν την εγχείρηση αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές κατά την διάρκεια του χειρουργείου.

Δημιουργώντας πιστά τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα και φυσικά πρωτότυπα προσφέρουμε ποικίλες λύσεις-υπηρεσίες σε κτηνιάτρους που είναι προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες για κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Η ανάλυση και ο κατακερματισμός των ιατρικών δεδομένων αποτελούν τη βάση για ένα πραγματικό μοντέλο προ-εγχειρητικού σχεδιασμού και προετοιμασίας της εγχείρησης αλλά και της θεραπείας που θα ακολουθηθεί έπειτα.