ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

icon-ios7-glasses-outline-128

Προ-εγχειρητικός έλεγχος

def-3d-printer-icon

Ταχεία προτυποποίηση

shutterstock_1227100369 [Converted]

Προσθετικά μέλη

icon_personal_certificate_131129

FDA & CE

Χειρουργικές επεμβάσεις bio3d

Χειρουργικές επεμβάσεις

Ορθοπαιδική bio3d

Ορθοπαιδική

Αξονικό bio3d

Αξονικός τομογράφος

Τρισδιάστατα πρωτότυπα bio3d

Τρισδιάστατα πρωτότυπα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η bio3Dvet είναι ένα καινοτόμο κτηνιατρικό κέντρο με εξειδίκευση στην παροχή προηγμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Εμβιομηχανικής στην κτηνιατρική επιστήμη προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τετράποδους φίλους μας.

Η ειδίκευση μας εστιάζεται στους τομείς της Διάγνωσης με χρήση αξονικού τομογράφου για λήψη ιατρικών δεδομένων (Ct- images) υψηλής ακρίβειας. Της Προ-εγχειρητικής μελέτης μέσω εξειδικευμένων ιατρικών λογισμικών συστημάτων απεικόνισης εγκεκριμένων με FDA & CE πιστοποιητικά και χρήση τεχνολογίας 3D Printing για κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων. Της Χειρουργικής αντιμετώπισης βασιζόμενοι σε χρόνια εμπειρία σε άρτια τεχνικά εξοπλισμένα χειρουργεία.

Η bio3Dvet απευθύνεται σε κτηνιάτρους μέσω της παροχής πολύτιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες τους αλλά και σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων που επιθυμούν να προσφέρουν τις πλέον προηγμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες στους τετράποδους φίλους τους. Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που προσφέρονται με την χρήση της Εμβιομηχανικής, της ψηφιακής μηχανικής, της υπολογιστικής προσομοίωσης και της ταχείας προτυποποίησης αποτελεί για εμάς τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την παροχή των υπηρεσιών στον τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης στον Ελλαδικό χώρο.

Η γεωγραφική μας θέση (Δυτική Ελλάδα) έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, στη παροχή υψηλής ποιότητας κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η πολύχρονη εμπειρία μας στους τομείς της εμβιομηχανικής και της κτηνιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία μας, που βασίζεται στο τρίπτυχο Ποιότητα-Καινοτομία-Εξυπηρέτηση αποτελούν τον καθρέφτη της bio3Dvet.

MISSION 

Η παροχή προηγμένων ιατρικών ψηφιακών μοντέλων και φυσικών πρωτοτύπων στη κτηνιατρική κοινότητα.

 

VISION

Η βελτίωση των παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών με την συμβολή της εμβιομηχανικής.

bio3Dvet

Ποιότητα

Στόχο μας αποτελεί η διεύρυνση των δυνατοτήτων της κτηνιατρικής επιστήμης με την συμβολή της τεχνολογίας εφαρμόζοντας καινοτόμες και ποιοτικά εξατομικευμένες λύσεις.

Εργαλεία

Επενδύουμε σε state of the art λογισμικά και εργαστηριακό εξοπλισμό προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εμβιομηχανικής προς την κτηνιατρική κοινότητα.

Καινοτομία

Εφαρμόζουμε καινοτόμες διαδικασίες πρόβλεψης και εκτίμησης των κτηνιατρικών δεδομένων απλουστεύοντας τις διαδικασίες και μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα της κτηνιατρικής θεραπείας.

Εμπειρία

Μετουσιώνουμε σε πράξη χρόνια εμπειρία στους τομείς της μηχανολογίας, της ψηφιακής μηχανικής και της εμβιομηχανικής.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

PARTNERSHIPS