Κατάγματα

Σχετικά με τα κατάγματα

Τα οστά του σώματος του σκύλου είναι σοφά δημιουργημένα να συνεργάζονται με τους μύες και τους τένοντες έτσι ώστε να παρέχουν απόλυτη στήριξη και προστασία μέχρι ενός ορίου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες οι ασκούμενες δυνάμεις σε ένα οστό μπορούν να απορροφηθούν και εξουδετερωθούν από το σκελετικό και μυϊκό σύστημα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Όταν όμως τα φυσιολογικά όρια ξεπεραστούν από κάποια εξωτερική δύναμη τότε επέρχεται το κάταγμα.

Τα κατάγματα διακρίνονται σε διάφορους τύπους:

  • Τα τέλεια κατάγματα, αυτά δηλαδή που το οστό διαχωρίζετε σε δύο μέρη.
  • Τα συντριπτικά κατάγματα όπου το οστό έχει χωριστεί σε περισσότερα από δύο τμήματα.
  • Το άμεσο κάταγμα προκαλείτε στο σημείο που ασκήθηκε η εξωτερική δύναμη.
  • Το έμμεσο κάταγμα όπου το οστό σπάσει σε διαφορετικό σημείο από αυτό της άσκησης της δύναμης λόγο της κατανομής των δυνάμεων και φορτίων
  • Το κλειστό κάταγμα όπου το δέρμα δεν έχει σχιστεί.
  • Το ανοιχτό κάταγμα όπου το δέρμα σχίζεται και προβάλει το σπασμένο οστό.
  • Τέλος ανάλογα με την κατεύθυνση του σπασίματος σε σχέση με το οστό διακρίνεται σε εγκάρσιο κάταγμα, σε λοξό κάταγμα και επίμηκες κάταγμα.

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, την συντηρητική θεραπεία και την χειρουργική αντιμετώπιση. Κατά την συντηρητική θεραπεία το σπασμένο οστό με τους κατάλληλους εξωτερικούς χειρισμούς ανατάσσεται και έπειτα ακινητοποιείται με κάποιο νάρθηκα. Η θεραπεία αύτη όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά είδη καταγμάτων όπως πχ το κάταγμα μηριαίου οστού  ή το συντριπτικό κάταγμα. Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη. Το χειρουργείο είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για όλα τα είδη των καταγμάτων και απαιτεί εξειδικευμένο χειρούργο κτηνίατρο με τον κατάλληλο εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Είναι μια ιδιαίτερα λεπτή διαδικασία τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτώνται από τις διαδικασίες και τεχνικές που ακολουθούνται πριν αλλά και κατά την εξέλιξη της επέμβασης. Το παραμικρό λάθος κατά την μελέτη των ιατρικών δεδομένων (ακτινογραφία, αξονικός τομογράφος) στη φάση του προ-εγχειρητικού ελέγχου έχει αντίκτυπο στο τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα.

Τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση των καταγμάτων εφαρμόζεται η τεχνική της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής χρησιμοποιούνται καρφιά (ήλοι), λάμες (πλάκες) και βίδες (κοχλίες) από κράμα ιατρικού τιτανίου. Τοποθετούνται από έξω προς τα μέσα στις κατάλληλες γωνίες και αποστάσεις και τα οποία στηρίζονται με εξωτερικούς δίσκους-νάρθηκες για να συγκρατούν το οστό στην σωστή ανατομική θέση έως την πλήρη θεραπεία του. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν την ακριβή ανάταξη του κατάγματος και στις τρεις διαστάσεις ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη διόρθωση της κατασκευής και κατά την διάρκεια τις επούλωσης του κατάγματος. Η επιλογή του κατάλληλου μηχανισμού εξωτερικής οστεοσύνθεσης εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως το είδος του κατάγματος, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ζώου, η ηλικία του και τέλος η οικονομική δυνατότητα των ιδιοκτητών

Ταχύτητα απόκρισης, εμβιομηχανική εμπειρία, χρήση state of the art εξοπλισμού και ποιότητα τελικού αποτελέσματος είναι τα σημεία που μας διακρίνουν.

Η συνεισφορά της bio3Dvet στον τομέα των δυσπλασιών είναι αναμφίβολα σημαντική. Η ακριβής μοντελοποίηση των οστών παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους κτηνιάτρους βοηθώντας τους να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να προβούν στον κατάλληλο προ-εγχειρητικό σχεδιασμό.

Ο εντοπισμός των ελαττωματικών περιοχών γίνεται με ευκολία ενώ απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων τεχνικών, εργαλείων και εμφυτευμάτων που πρέπει να επιλέξουν με βάση το εκάστοτε περιστατικό. Τα οφέλη είναι μεγάλα αφού ο κτηνίατρος, έχει σαφή εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του χειρουργείου γνωρίζοντας εξαρχής τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αποφεύγοντας τυχόν αστοχίες.