Νάρθηκας σκύλου - Εμπρόσθιο Άκρο

νάρθηκας_5

Νάρθηκας σκύλου - Εμπρόσθια πατούσα

Εκτείνεται από την πατούσα έως κάτω ακριβώς από την άρθρωση του καρπού, σταθεροποιεί τους τραυματισμούς του μετακαρπίου (δακτύλων) και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται, διατηρώντας την άρθρωση του καρπού ελεύθερη.
νάρθηκας_6

Νάρθηκας Σκύλου - Καρπός

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του καρπού έως τα μέσα του αντιβραχίου, παρέχοντας τη μέγιστη υποστήριξη και διατηρώντας την πατούσα ελεύθερη. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του καρπού και όχι του αγκώνα.
νάρθηκας_7

Νάρθηκας σκύλου - Καρπός με πατούσα

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα του αντιβραχίου, δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του καρπού και του μετακαρπίου, και όχι του αγκώνα.

best care for your best friend!