Νάρθηκας σκύλου - Οπίσθιο Άκρο

nathikas8

Νάρθηκας σκύλου - Οπίσθια Πατούσα

Εκτείνεται από την πατούσα έως κάτω ακριβώς από την άρθρωση του ταρσού, σταθεροποιεί τους τραυματισμούς του μεταταρσίου (δακτύλων) και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται, διατηρώντας την άρθρωση του ταρσού ελεύθερη.
narthikas9

Νάρθηκας σκύλου - Ταρσός

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του ταρσού έως τα μέσα της κνήμης, παρέχοντας τη μέγιστη υποστήριξη και διατηρώντας την πατούσα ελεύθερη. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του ταρσού και όχι του γονάτου.
narthikas10

Νάρθηκας σκύλου - Ταρσός με πατούσα

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα της κνήμης, δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του ταρσού και του μεταταρσίου, και όχι του γονάτου.

best care for your best friend!