Προσθετική συσκευή εμπρόσθιου άκρου

Εικόνα5

Προσθετική συσκευή εμπρόσθιου άκρου

Η προσθετική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Συμπληρώνει με τεχνητό άκρο, ακρωτηριασμό περιοχής του εμπρόσθιου άκρου.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

best care for your best friend!