Προσθετική συσκευή οπίσθιου άκρου

Εικόνα8

Προσθετική συσκευή οπίσθιου άκρου

Η προσθετική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Συμπληρώνει με τεχνητό άκρο, ακρωτηριασμό περιοχής του οπίσθιου άκρου.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

best care for your best friend!