Νάρθηκας εμπρόσθιου Άκρου

νάρθηκας_5

Νάρθηκας εμπρόσθιας Πατούσας

Εκτείνεται από την πατούσα έως κάτω ακριβώς από την άρθρωση του καρπού, σταθεροποιεί τους τραυματισμούς του μετακαρπίου (δακτύλων) και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται, διατηρώντας την άρθρωση του καρπού ελεύθερη.
νάρθηκας_6

Νάρθηκας Καρπού

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του καρπού έως τα μέσα του αντιβραχίου, παρέχοντας τη μέγιστη υποστήριξη και διατηρώντας την πατούσα ελεύθερη. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του καρπού και όχι του αγκώνα.
νάρθηκας_7

Νάρθηκας Καρπού με πατούσα

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα του αντιβραχίου, δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού. Λάβετε υπόψη ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιήσει και να υποστηρίξει μονάχα την άρθρωση του καρπού και του μετακαρπίου, και όχι του αγκώνα.

best care for your best friend!

Νάρθηκας εμπρόσθιας Πατούσας

Εκτείνεται από την πατούσα έως κάτω ακριβώς από την άρθρωση του καρπού, σταθεροποιεί τους τραυματισμούς του μετακαρπίου (δακτύλων) και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται, διατηρώντας την άρθρωση του καρπού ελεύθερη.Στην τιμή περιλαμβάνεται:

  • Νάρθηκας εμπρόσθιας Πατούσας
  • Αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα – EVA (2τεμ.) για βέλτιστη εφαρμογή