Σπονδυλική στήλη

Σχετικά με τη σπονδυλική στήλη

Η εκφυλιστική δισκοπάθεια είναι μία πάθηση η οποία δεν θεωρείται σπάνια στην κτηνιατρική πράξη.  Εμφανίζεται σε ηλικιωμένα ζώα με έμφαση στα μεγαλόσωμα ζώα ενώ προσβάλει κυρίως ράτσες όπως τα German shepherd,και τα Labrador retriever. Με τον όρο εκφύλιση εννοούμε την απώλεια της φυσιολογικής δομής ενός ιστού ή οργάνου. Μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι ο ελαστικός δίσκος που βρίσκεται ανάμεσα στα οστά της σπονδυλικής στήλης  και  συνδέει τους σπονδύλους μεταξύ τους και άρα συμβάλλει στη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης ενώ ο πηκτοειδής πυρήνας απορροφά τους κραδασμούς κατά την κίνηση του ζώου.

Η εκφυλιστική δισκοπάθεια διακρίνεται σε δύο τύπους:

Ο τύπος Ι: Η προβολή του μεσοσπονδύλιου δίσκου μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα και την  άσκηση πίεσης στον μυελό των οστών.

Ο τύπος ΙΙ: Η ρήξη του μεσοσπονδύλιου δίσκου και η άσκηση πιέσεως στον μυελό των οστών.

Η ακριβής αιτιολογική εμφάνιση της πάθησης δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Η ασθένεια φαίνεται ότι ευνοείται από την κακή διατροφή ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η κληρονομικότητα. Συνήθως τα ζώα που εμφανίζουν την πάθηση είναι ιδιαίτερα δραστήρια έως υπερκινητικά. Στα ηλικιωμένα ζώα από την άλλη η εκφύλιση των σπονδύλων, των συνδέσμων και των δίσκων είναι η κύρια αιτία της νόσου

Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία είναι οι περισσότερο ασφαλείς μέθοδοι για την διάγνωση της πάθησης στο ζώο και την πλήρη απεικόνιση της ελαττωματικής περιοχής. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να απομακρυνθεί το υλικό του μεσοσπονδύλιου δίσκου που έχει διαφύγει στο σπονδυλικό σωλήνα και να αποσυμπιεστεί ο νωτιαίος μυελός.

Με την χειρουργική επέμβαση αφαιρείται ο δίσκος ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα και συμπιέζει το νωτιαίο μυελό καθώς και τμήμα του πηκτοειδή πυρήνα που παρόλο μπορεί να  βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση είναι πιθανό στο μέλλον να εισέλθει στο σπονδυλικό σωλήνα και να πιέσει το νωτιαίο μυελό. Επίσης, είναι πιθανό να χρειαστεί οι σπόνδυλοι εκατέρωθεν του δίσκου που προβάλλει να σταθεροποιηθούν με τη χρήση μεταλλικών προσθετικών εμφυτευμάτων. Η όλη διαδικασία κρίνεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας και θα πρέπει να εκτελείται από ειδικό και έμπειρο κτηνίατρο με εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Η bio3Dvet προσφέρει μια ολιστική αντιμετώπιση των κτηνιατρικών ορθοπεδικών παθήσεων μέσω της εξειδικευμένης διαδικασίας που ακολουθείται σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους. Αναλύοντας τα ιατρικά δεδομένα μοντελοποιούμε πιστά την ελαττωματική περιοχή και έτσι είμαστε σε θέση να προβούμε στις απαραίτητες μετρήσεις και αναλύσεις που θα κρίνουν την έκταση του φαινομένου.

Τα λεπτομερή ιατρικά πρωτότυπα προσφέρουν στον κτηνίατρο όλες εκείνες τις πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες πριν την χειρουργική επέμβαση οδηγώντας τον στην λήψη κατάλληλων ιατρικών αποφάσεων. Με την καθοδήγηση των κτηνιάτρων είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, μοντελοποιήσουμε και κατασκευάσουμε προσθετικά εμφυτεύματα καθώς και οδηγούς – εργαλεία τα οποία θα είναι εξειδικευμένα για το κάθε περιστατικό πετυχαίνοντας έτσι άριστα χειρουργικά αποτελέσματα.