Χειρουργικοί οδηγοί

Γενικές πληροφορίες

Η σύγχρονη ψηφιακή μηχανική διευρύνει τις δυνατότητες των κτηνιάτρων προσφέροντας πολύτιμες δυνατότητες που αναλύουν και κατακερματίζουν πολύπλοκα δεδομένα απλουστεύοντας έτσι την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής αναδόμησης των ανατομικών περιοχών παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού των κατάλληλων οδηγών κοπής οι οποίοι κατευθύνουν τα χειρουργικά κοπτικά για την επίτευξη της επιθυμητής οστεοτομίας. Επίσης σχεδιάζονται βοηθητικά χειρουργικά τύπου “stabilizer” τα οποία αποσκοπούν στην ανάταξη και συγκράτηση των οστών στην φυσιολογική ανατομική τους θέση.

Οι οδηγοί κοπής επιτρέπουν την πραγματοποίηση απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων, η θετική επίτευξη των οποίων θα ήταν ΑΔΥΝΑΤΗ χωρίς την χρήση τους.

Στην bio3Dvet πραγματοποιούμε όλες τις απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις κάνοντας χρήση ειδικών χειρουργικών οδηγών που κατευθύνουν με ακρίβεια τα κοπτικά και ανατάσσουν απόλυτα τα ανατομικά μέρη στην φυσιολογική τους θέση. Η bio3Dvet επίσης παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής χειρουργικών οδηγών και βοηθητικών χειρουργικών εργαλείων σε συνεργασία με ανεξάρτητα κτηνιατρικά κέντρα.

Εφαρμογές χειρουργικών οδηγών

Η βοήθεια της εφαρμογής των χειρουργικών οδηγών στην κτηνιατρική είναι τεράστια αφού προσφέρουν σημαντική βοήθεια σε απαιτητικές επεμβάσεις που με τις παραδοσιακές τεχνικές είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν με επιτυχία. Τα πεδία εφαρμογής τους είναι:

 • Δυσπλασίες άκρων
 • Παραμορφώσεις άκρων από ατυχήματα
 • Κρανιακές χειρουργικές επεμβάσεις
 • Σπονδυλική στήλη
 • Εύρεση CORA
 • Κατάγματα

Veterinary forward thinking

Πλεονεκτήματα χειρουργικών οδηγών

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής των χειρουργικών οδηγών είναι:

 • Επίτευξη επιθυμητής κατευθυνόμενης οστεοτομίας
 • Ελαχιστοποίηση λάθους
 • Ανάταξη ανατομικών περιοχών βάση προ-εγχειρητικής μελέτης
 • Μείωση ιατρικού άγχους
 • Μείωση χρόνου επέμβασης
 • Μείωση χρόνου αποκατάστασης
 • Προστιθέμενη αξία στις ήδη παρεχόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες
 • Αύξηση δυνατοτήτων χειρουργικών επεμβάσεων

Video

Ανεβάστε τα αρχεία Dicom στην πλατφόρμα μας και επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το επόμενο εγχειρητικό σας πλάνο.