Δίκτυο Επιλεγμένων Συνεργατών

Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών

Οι εγκαταστάσεις της bio3Dvet βρίσκονται στα Ιωάννινα και στην Λευκάδα.
Στα Ιωάννινα είναι εγκατεστημένο το τμήμα Εμβιομηχανικής με τα εργαστήρια και στην Λευκάδα το τμήμα χειρουργικής αντιμετώπισης και αποθεραπείας.
Η bio3dvet διαθέτει τις πλέον προηγμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Στόχος της bio3Dvet είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών με σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες της κτηνιατρικής κοινότητας (κλινικές, κτηνιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, pet shop, κ.α.), όπου παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

H bio3Dvet προσφέρει τα πρωτοποριακά προϊόντα αποκατάστασης σε επιλεγμένους επαγγελματίες του χώρου, δημιουργώντας εξειδικευμένα σημεία Κτηνιατρικής Αποκατάστασης σε κάθε πόλη. Λόγω των απαιτήσεων και της εξατομίκευσης, προϋποθέτουν στενή συνεργασία και απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού της κλινικής, για την ορθή λήψη μέτρων, καλουπιών και αντιμετώπισης της πάθησης του εκάστοτε περιστατικού.
Δεν υπάρχει επιλεγμένος συνεργάτης κοντά σας; Έχουμε την ΛΥΣΗ!

 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 26510 66805 και 6972 280655 (ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή / 10:00 – 16:00) για να σας αποστείλουμε το κιτ λήψης αποτυπώματος και μετρήσεων

Veterinary Excellence using Advanced Technology Solutions

 • null
  Διάθεση των πρωτοποριακών προϊόντων αποκατάστασης της bio3Dvet στην πόλη σας
 • null
  Η κλινική σας θα γίνει ειδική στην πόλη σας, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση ορθοπαιδικής αποκατάστασης.
 • null
  Οποιοδήποτε περιστατικό στην πόλη σας, θα χρειάζεται την δική σας γνωμάτευση για να κάνει χρήση των εξατομικευμένων προϊόντων αποκατάστασης μας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πελατειακή σας βάση.
 • null
  Ισχυρή προστιθέμενη αξία στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της κλινικής σας.
 • null
  Πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.
 • null
  Προνόμια και εκπτώσεις έναντι των απλών συνεργατών της bio3Dvet.
 • null
  Αντιμετώπιση περιστατικών που είτε δεν συνίσταται επέμβαση (ηλικία, αναισθητικός κίνδυνος πολύ υψηλός κ.λπ.), είτε δεν την επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.
 • null
  Συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παγκόσμια κτηνιατρική κοινότητα.
 • null
  Εκπαίδευση στην εφαρμογή των υπηρεσιών και των προϊόντων αποκατάστασης.
 • null
  Προβολή της κλινικής σας στην ιστοσελίδα μας ως Certificated Partner της bio3Dvet και σημείο διάθεσης όλων των προϊόντων αποκατάστασης.
 • null
  Προμήθεια με σήμανση ως Certificated Partner της bio3Dvet.
 • null
  Προμήθεια με διαφημιστικό και προωθητικό υλικό (φυλλάδια, banner, stand, κ.α.)
Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με την bio3Dvet:

 • Τηλέφωνο: 26510 66805 και 6972 280655 (ώρες επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή / 10:00 – 16:00)
 • Ηλεκτρονικά στο e-mail: contact@bio3dvet.gr

best care for your best friend!