Industry 4.0

Γενικές πληροφορίες

Ο όρος Βιομηχανία 4.0 ή απλά Ι4.0 αναφέρεται ως η 4η  βιομηχανική επανάσταση. Στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε η μηχανοποίηση μέσω του νερού και του ατμού, συνεχίζοντας στην δεύτερη όπου συναντήσαμε την μαζική παραγωγή και το σύστημα συναρμολόγησης με γραμμές παραγωγής, με χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τέταρτη πλέον βιομηχανική επανάσταση υιοθετεί ότι ξεκίνησε η τρίτη, την χρήση δηλαδή υπολογιστών και αυτοματισμών και το βελτιώνει πλέον με έξυπνα και αυτόνομα συστήματα που τροφοδοτούνται από δεδομένα και μηχανική μάθηση. Αντιπροσωπεύει ένα νέο στάδιο στην οργάνωση και τον έλεγχο της βιομηχανικής αλυσίδας.

Η βασική αρχή της Βιομηχανίας 4.0 είναι ότι με τη σύνδεση μηχανών, εργατών και συστημάτων, οι επιχειρήσεις δημιουργούν έξυπνα δίκτυα σε όλη την αλυσίδα που μπορούν να ελέγχουν ο ένας τον άλλον αυτόνομα. Οι υπολογιστές συνδέονται με την αυτοματοποίηση, μέσω υπολογιστικών συστημάτων και ελέγχουν τις μηχανές με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Υπάρχουν τέσσερις αρχές σχεδιασμού στη βιομηχανία 4.0. Αυτές οι αρχές υποστηρίζουν τις εταιρείες για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή σεναρίων του Industry 4.0:

  • Διασύνδεση: Η ικανότητα των μηχανών, των συσκευών, των αισθητήρων και των ανθρώπων να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) ή του Ίντερνετ των Ανθρώπων (IoP).
  • Διαφάνεια πληροφοριών: Η διαφάνεια που παρέχεται από την τεχνολογία Industry 4.0 παρέχει ταυτόχρονη πρόσβαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στις μηχανές, τεράστιες ποσότητες χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών από όλα τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, που απαιτούνται για την παρακολούθηση καταστάσεων και λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.
  • Τεχνική βοήθεια: Πρώτον, η ικανότητα των συστημάτων να υποστηρίζουν το εργατικό προσωπικό, κάνοντας διαγνώσεις σφαλμάτων, συγκεντρώνοντας και οπτικοποιώντας τις πληροφορίες για λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και επίλυση επειγόντων προβλημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, η ικανότητα των κυβερνο-φυσικών συστημάτων να υποστηρίζουν φυσικά τον άνθρωπο διεξάγοντας μια σειρά καθηκόντων που είναι δυσάρεστες, υπερβολικά εξαντλητικές ή μη ασφαλείς για τους ανθρώπινους «συνεργάτες» τους.
  • Αποκεντρωμένες αποφάσεις: Η ικανότητα αυτογνωσίας και αυτό-προβλεψιμότητας των κυβερνο-φυσικών συστημάτων να λαμβάνουν αποφάσεις από μόνα τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα.

Η διασύνδεση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ), οι 3D εκτυπώσεις, επιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες της βιομηχανίας.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση και οι σύγχρονες κτηνιατρικές εφαρμογές.

Οι σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές, όπως αυτές αναφέρονται στον όρο Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση-INDUSTRY 4.0 διευρύνουν τις δυνατότητες των κτηνιάτρων προσφέροντας νέα εργαλεία και λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Δίνεται πλέον εκτεταμένη  δυνατότητα  κατασκευής υψηλής ποιότητας ιατρικών συσκευών, προσαρμοσμένων εμφυτευμάτων και καινοτόμων εργαλείων και οργάνων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε ασθενούς. Αναλυτικότερα, κάποιες από τις εφαρμογές παρατίθενται παρακάτω:

 

Η Τρισδιάστατη εκτύπωση (3D-printing)

Στον κτηνιατρικό τομέα, αυτή είναι η πιο επιτυχημένη τεχνολογία λόγω της ευελιξίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή. Κατασκευάζει με την μέθοδο της ταχείας προτυποποίησης ακριβή, ειδικά για τον ασθενή/εξατομικευμένα εμφυτεύματα, βοηθητικά χειρουργικά εργαλεία και συγκεκριμένες συσκευές σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Επίσης, συμβάλλει και στην προ-εγχειρητική μελέτη διασφαλίζοντας το βέλτιστο σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισης πολύπλοκων περιστατικών με τη κατασκευή των φυσικών ανατομικών οστών.

Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoTinternet of Things)

Συνδέει το Διαδίκτυο και τις ιατρικές συσκευές και συλλέγει πολύτιμες πληροφορίες, όπως τα ιατρικά δεδομένα CT-DICOM από την αξονική τομογραφία, όπου χρησιμοποιούνται για την τρισδιάστατη ψηφιακή αναδόμηση των οστών (3D bone reconstruction), την προ-εγχειρητική μελέτη-διάγνωση, τον έλεγχο της θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών.

Πλεονεκτήματα

Χάρη στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η κτηνιατρική επιλύει τα προβλήματα της με διεπιστημονική προσέγγιση. Τα οφέλη αυτών των νέων δεδομένων έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται.

  • παρέχει ευελιξία στο σχεδιασμό και την κατασκευαστική διαδικασία.
  • αναβαθμίζει την ποιότητα και την ακρίβεια.
  • εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες σε πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις.
  • συγκεντρώνει και αποθηκεύει τα δεδομένα του ασθενή σε ψηφιακή (CAD) μορφή.
  • ελαχιστοποιεί το κόστος, το χρόνο παραγωγής και τις απώλειες.
  • βελτιώνει την απόδοση, άρα και τα έσοδα.

Εν κατακλείδι, η βιομηχανία 4.0 παρέχει έναν καλύτερο τρόπο χρήσης πληροφοριών, κατασκευής και υπηρεσιών για την παροχή βελτιωμένης ποιότητας ζωής. Αποτελεί τον καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας οικονομίας και επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

High quality services for veterinary professionals