Τι είναι η Εμβιομηχανική

Η λέξη εμβιομηχανική συνδυάζει το πρόθεμα «έμβιο» που αφορά στη ζωή με το πεδίο της μηχανικής που αφορά στη μελέτη της δράσης των δυνάμεων. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 για να περιγράψει κάθε εφαρμογή της επιστήμης του μηχανικού στη βιολογία και την ιατρική.
Η εμβιομηχανική αφορά στην εφαρμογή των αρχών της μηχανικής για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των έμβιων οργανισμών. Οι εμβιομηχανικοί χρησιμοποιούν τα εργαλεία της μηχανικής, του κλάδου της φυσικής που αφορά στην ανάλυση της ενέργειας των δυνάμεων, για τη μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών παραμέτρων των έμβιων οργανισμών.

Η εμβιομηχανική στην σύγχρονη κτηνιατρική προσέγγιση.

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι σε συνεργασία με τα σύγχρονα εργαλεία που έχει η εμβιομηχανική έρχεται να δώσει σημαντική βοήθεια στην επιστήμη της κτηνιατρικής ως προς την επίλυση δύσκολων περιστατικών. Μέσω του κατακερματισμού των δεδομένων και των πληροφοριών, της ανάλυσης τους με βάση την αλληλεπίδραση με τα γειτονικά όργανα και της τρισδιάστατης απεικόνισής τους η εμβιομηχανική παρεμβαίνει θετικά στον χώρο της κτηνιατρικής επιστήμης.

Η μεγάλη ανάπτυξη της εμβιομηχανικής συνδέεται κυρίως με την ορθοπαιδική, λόγω των πολλών προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος που ταλαιπωρούν πληθώρα οργανισμών. Η εμβιομηχανική προσομοιώνει το σώμα, τα μέλη, τα όργανα και τη λειτουργία τους. Το σώμα του σκύλου μας αποτελείται από 319 οστά, 100 δηλαδή περισσότερα από ότι έχει το ανθρώπινο σώμα. Άσχετα από τη φυλή, όλοι οι σκύλοι έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό οστών αλλά διαφέρουν σε μέγεθος, σχήμα και πάχος.

Το σκελετικό σύστημα του σκύλου αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Τα οστά της λεκάνης, των πίσω και μπροστινών ποδιών ή αλλιώς μακρά οστά, τα οστά του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης, των πλευρών και του στέρνου. Τέλος το τρίτο μέρος αποτελείται από τα οστά που βρίσκονται κυρίως σε όργανα του σκύλου όπως αυτό του εσωτερικού αυτιού.

Κατά την ανάπτυξη μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα στη σκελετική δομή του σκύλου μας που μπορεί να οφείλονται σε , τραύμα- ατύχημα, λοιμώδεις ή φλεγμονώδεις παθήσεις, κληρονομικότητα, βακτηριακή μόλυνση, κακή διατροφή και υπερκόπωση.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της εμβιομηχανικής.

  1. Αξιολόγηση προβλήματος.
  2. Αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων.
  3. Χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων.
  4. Αναγνώριση παραμέτρων που συντελούν στο πρόβλημα.
  5. Γρήγορη αποκατάσταση.

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας κτηνιατρικές υπηρεσίες με στόχο την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση του τετράποδου φίλο σας.