Εμφύτευμα ITAP για σκύλους

Είναι ο σκύλος μου, κατάλληλος υποψήφιος για Εμφύτευμα ITAP?

Ο τρόπος ζωής του σκύλου, τόσο στον εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό χώρο, καθιστά εφικτή την προσαρμογή του σε χρήση διαφορετικών μέσων αντιμετώπισης μίας αναπηρίας ή ακρωτηριασμού, όπως:

Εάν το μήκος του (υπολειπόμενου) άκρου του σκύλου σας βρίσκεται εντός του εύρους στο παρακάτω διάγραμμα, είναι πιθανό το κατοικίδιο σας να είναι υποψήφιο για εμφύτευμα τύπου ITAP.

Η bio3Dvet θα αξιολογήσει την περίπτωση του κατοικίδιού σας προσεχτικά, λαμβάνοντάς υπόψη:

  • το μήκος και την κατάσταση του υπολειπόμενου άκρου.
  • το βάρος και την ηλικία του.
  • την κατάσταση των υπόλοιπων ανατομικών αρθρώσεων.
  • την αξιολόγηση των ακτινογραφιών
  • το ιατρικό ιστορικό και την γενική κλινική εικόνα.

για να προσδιορίσει εάν είναι κατάλληλο υποψήφιο για χρήση εμφυτεύματος τύπου ITAP.

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να βρούμε από κοινού τη βέλτιστη λύση για το κατοικίδιο σας!

Best care for your best friend!