POPPY

H POPPY είναι ένα χαρούμενο αδεσποτάκι 1ος έτους που είχε ένα παλαιό κάταγμα στο εμπρόσθιο δεξί πόδι (κερκίδα) έπειτα από ατύχημα με αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα ήταν το οστό του ποδιού να ‘κολλήσει’ μόνο του σε τυχαία θέση καθιστώντας την βάδιση αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα αρκετά επίπονη.

Ο αυξημένος σωματικός όγκος της (34 κιλά) επιβάρυναν με μεγάλες δυνάμεις το παθολογικό πόδι επιδεινώνοντας συνεχώς το πρόβλημα. Το πόδι ήταν αδύνατο να συγκρατήσει το σώμα της.

Το περιστατικό από κτηνιατρικής αντιμετώπισης ήταν πολύπλοκο αφού παρουσίαζε ταυτόχρονα:

  1. Γωνίωση προς τα έξω (ραιβοποδία-valgus deformity)
  2. Στροφή προς τα έξω (external torsion) και τέλος
  3. Γωνίωση προς τα πίσω (recurvatum).

Οι ιδιοκτήτες της απευθύνθηκαν στην bio3Dvet για να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό του μέλους.

H POPPY οδηγήθηκε στον αξονικό τομογράφο για το σκανάρισμα των εμπρόσθιων άκρων της. Τα ιατρικά δεδομένα CT-DICOM συλλέχθηκαν για την κτηνιατρική αξιολόγηση του περιστατικού. Ακολούθησε η εισαγωγή τους σε εξειδικευμένο λογισμικό (Osirix) κατάλληλο για ιατρικές εφαρμογές με πιστοποιήσεις FDA και CE.

Επόμενο στάδιο είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναδόμηση της ανατομικής περιοχής για να αξιολογηθούν τα δεδομένα από το τεχνικό και το ιατρικό team. Η τρισδιάστατη ψηφιακή αναδόμηση (3D bone reconstruction) αποτυπώνει με υψηλή ακρίβεια την ανατομική περιοχή βοηθώντας την χειρουργική ομάδα να αξιολογήσει το περιστατικό και να προχωρήσει στην λήψη των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του.

Η τρισδιάστατη απεικόνιση ανέδειξε το μέγεθος της ζημιάς στην παθολογική περιοχή και βοήθησε στην διόρθωση των γωνιών και την ανάταξη του άκρου στη φυσιολογική ανατομική του θέση.

Επόμενο στάδιο ήταν ο σχεδιασμός CAD και η προσομοίωση της εγχείρησης. Τα ιατρικά δεδομένα εισήχθησαν σε τρισδιάστατο λογισμικό ψηφιακής μηχανικής για τον σχεδιασμό των εξατομικευμένων χειρουργικών εργαλείων. Η σύγχρονη ψηφιακή μηχανική διευρύνει τις δυνατότητες των μηχανικών προσφέροντας πολύτιμες δυνατότητες που αναλύουν και κατακερματίζουν τα δεδομένα απλουστεύοντας έτσι την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού σχεδιάστηκαν εξατομικευμένα εργαλεία και οδηγοί που καθόριζαν τις γωνίες και τις κατευθύνσεις οδηγώντας τα χειρουργικά εργαλεία (κοπτικά, ήλοι κτλ.) για την επίτευξη της επιθυμητής οστεοτομίας. Σκοπός ήταν η μείωση της επεμβατικής χειρουργικής, η μείωση του χειρουργικού χρόνου και η ανάταξη (positioning) του παθολογικού άκρου στην φυσική ανατομική του θέση. Το τελικό στάδιο ήταν η προσομοίωση (simulation) ψηφιακά όλης της εγχείρησης (virtual surgery).
Το επόμενο στάδιο ήταν η κατασκευή των φυσικών ανατομικών οστών και των βοηθητικών χειρουργικών εργαλείων.

Με την μέθοδο της διαδικασίας ταχείας προτυποποίησης κατασκευάστηκαν:

  • Tα δύο άκρα (φυσιολογικό και παθολογικό)
  • Oι εξατομικευμένοι χειρουργικοί οδηγοί (saw guides) που καθοδηγούν το κοπτικό για την επίτευξη της επιθυμητής γωνίας οστεοτομίας
  • O ευθυγραμμιστής (stabilizer) που διορθώνει ταυτόχρονα όλες τις γωνίες και ανατάσσει το παθολογικό οστό στη φυσιολογική ανατομική του θέση
  • Μια απομίμηση της χειρουργικής λάμας

Η χειρουργική ομάδα προχώρησε σε πιλοτική προ- χειρουργική προσομοίωση της εγχείρησης με τα ακριβή ανατομικά πρωτότυπα μοντέλα, εξερευνώντας τα διαφορετικά στάδια υλοποίησης της και μελετώντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού δεν θεωρούνταν συνηθισμένο φαινόμενο αφού το οστό ταυτόχρονα με τις παραμορφώσεις που δημιούργησε, παρουσίαζε επιπρόσθετες δυσκολίες για το λόγο ότι είχε δημιουργήσει ένα ευμεγέθης περιόστεο επάνω στο παλαιό κάταγμα δυσκολεύοντας τις όποιες χειρουργικές κινήσεις ακόμη περισσότερο.

Το χειρουργικό team υλοποίησε τα στάδια της εγχείρησης  με σιγουριά σύμφωνα με τον σχεδιασμό της προ–εγχειρητικής μελέτης. Τα χειρουργικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν καθοδήγησαν με ακρίβεια τους κτηνιάτρους και απλούστευσαν τις διαδικασίες την κρίσιμη ώρα του χειρουργείου.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την μελέτη του περιστατικού κατά την διαδικασία του προ-εγχειρητικού σχεδιασμού είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του εγχειρητικού άγχους, την εξάλειψη πιθανότητας ιατρικής αστοχίας, τη μείωση του χειρουργικού χρόνου, την αποφυγή επιπλοκών και την επίτευξη των επιθυμητών ιατρικών αποτελεσμάτων.

Η εγχείρηση ήταν άκρως επιτυχημένη. Το άκρο ανατάχθηκε στην ανατομική του θέση με την μικρότερη παρεμβατική χειρουργική μέθοδο.

Η POPPY από την επόμενη μέρα της εγχείρησης έδειχνε πολύ ευδιάθετη. Η καινοτόμα διαδικασία της bio3Dvet απέδωσε τα αναμενόμενα επιτυχή αποτελέσματα όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί και καθοριστεί κατά την διαδικασία της προ-εγχειρητικής μελέτης.

Η συνδρομή της ψηφιακής μηχανικής σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία της ταχείας προτυποποίησης διευρύνουν και μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της κτηνιατρικής επιστήμης.

Όλοι εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που κατορθώσαμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση η οποία όδευε σε ακρωτηριασμό μέλους σε ένα ευτυχισμένο και υγιές σκύλο. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η βελτίωση της Poppy 8 μήνες μετά την επιτυχημένη χειρουργική αντιμετώπιση από την bio3Dvet.

POPPY… καλά παιχνίδια!