Προϋποθέσεις για γάτα

Είναι η γάτα μου, κατάλληλη υποψήφιος για Εμφύτευμα ITAP?

Η ανεξαρτησία και ο προεπιλεγμένος έντονος τρόπος ζωής της γάτας, τόσο στον εσωτερικό αλλά και στον εξωτερικό χώρο, καθιστά πολύ πιθανή την μη προσαρμογή της σε χρήση αναπηρικών καροτσιών ή προσθετικών τεχνητών μελών που εφαρμόζουν στο σώμα με ιμάντες. Αυτό καθιστά τα εμφυτεύματα τύπου ITAP την καταλληλότερη λύση.

Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις κατάλληλες για εμφυτεύματα τύπου ITAP.

Εάν το μήκος του (υπολειπόμενου) άκρου της γάτας σας βρίσκεται εντός του εύρους στο παρακάτω διάγραμμα, είναι πιθανό το κατοικίδιο σας να είναι υποψήφιο για εμφύτευμα τύπου ITAP.

Η bio3Dvet θα αξιολογήσει την περίπτωση του κατοικιδίου σας προσεχτικά, λαμβάνοντάς υπόψη:

  • το μήκος και την κατάσταση του υπολειπόμενου άκρου.
  • το βάρος και την ηλικία του.
  • την κατάσταση των υπόλοιπων ανατομικών αρθρώσεων.
  • την αξιολόγηση των ακτινογραφιών.
  • το ιατρικό ιστορικό και την γενική κλινική εικόνα.

για να προσδιορίσει εάν είναι κατάλληλο υποψήφιο για χρήση εμφυτεύματος τύπου ITAP.

επικοινωνήστε με την bio3Dvet ή το Δίκτυο Αποκλειστικών Συνεργατών, προκειμένου αν βρεθεί η βέλτιστη λύση για το κατοικίδιο σας!

best care for your best friend!