Ορθωτική συσκευή οπίσθιου άκρου

Εικόνα7

Ορθωτική συσκευή Ταρσού

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του καρπού έως τα μέσα του αντιβραχίου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του καρπού και διατηρώντας την πατούσα ελεύθερη.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα6

Ορθωτική συσκευή Ταρσού με πατούσα

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα του αντιβραχίου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του καρπού και δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα5

Ορθωτική συσκευή Γονάτου

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από το αντιβράχιο έως τα μέσα του βραχιόνιου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του αγκώνα.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα4

Ορθωτική συσκευή Ταρσού και Γονάτου

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του καρπού έως τα μέσα του βραχιόνιου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του καρπού και του αγκώνα, διατηρώντας όμως την πατούσα ελεύθερη.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα3

Ορθωτική συσκευή Ταρσού και Γονάτου με πατούσα

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα του βραχιόνιου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του καρπού και του αγκώνα δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

best care for your best friend!