Ορθωτική συσκευή οπίσθιου άκρου

Εικόνα7

Ορθωτική συσκευή Ταρσού

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του ταρσού έως τα μέσα της κνήμης, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του ταρσού και διατηρώντας την πατούσα ελεύθερη.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα6

Ορθωτική συσκευή Ταρσού με πατούσα

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα της κνήμης, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του ταρσού και δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα5

Ορθωτική συσκευή Γονάτου

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από τα μέσα της κνήμης έως τα μέσα του μηριαίου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του γονάτου.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα4

Ορθωτική συσκευή Ταρσού και Γονάτου

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται κάτω από την άρθρωση του ταρσού έως τα μέσα του μηριαίου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του ταρσού και του γονάτου, διατηρώντας όμως την πατούσα ελεύθερη.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

Εικόνα3

Ορθωτική συσκευή Ταρσού και Γονάτου με πατούσα

Η ορθωτική συσκευή είναι εξατομικευμένη.

Εκτείνεται από την πατούσα έως τα μέσα του μηριαίου, σταθεροποιώντας και υποστηρίζοντας την άρθρωση του ταρσού και του γονάτου δίνοντας πλήρη υποστήριξη στο κάτω μέρος του ποδιού.

Διατίθεται με αρθρώσεις και χωρίς αρθρώσεις.

best care for your best friend!